ورزش درمانی و حرکات اصلاحی

نوشته شده توسط اکبر اکبری : کارشناس حرفه ای تغذیه ورزشی و فیتنس.

آموزش حرکات اصلاحی برای عارضه کتف بالدار_دررفتگی مکرر کتف

خدمات ما

Chart

  • 01 برنامه بدنسازی
  • 02 برنامه تغذیه ورزشی
  • 03 برنامه ورزش درمانی
  • 04 برنامه تناسب اندام
  • 05 برنامه مکمل

ارتباط با ما